FORSKNING Archives - Aleris Overvektsklinikk

Ny norsk studie: Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt

Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt, konkluderer  en norsk studie der forskerne ved Sykehuset i Vestfold i ti år har fulgt nær 2000 pasienter. Halvparten er fedmeoperert og de øvrige overvektige fikk kostholds- og treningsråd. Vekttapet hos dem... Les mer...

Varig vekttap med fedmeoperasjon

Ny forskning viser at fedmekirurgi med teknikken som kalles gastric bypass gir langvarig vekttap. Resultatene kommer som en del av to langtidsstudier av fedmeopererte pasienter, gjennomført av forskere tilknyttet universitetet i Göteborg. Studiene er publisert i den anerkjente forskningsjournalen Lancet Diabetes & Endocrinology og har oppsiktsvekkende... Les mer...

Norsk forskning viser at fedmekirurgi kan gi bedre liv

Den første norske langtidsstudien på livskvalitet etter fedmekirurgi er nettopp ferdig — og resultatene viser at pasientene får et bedre liv etter operasjon. – Dette er som forventet, og helt i tråd med våre erfaringer og vår forskning her på Aleris, sier overvektskirurg Hjörtur­... Les mer...

Våre erfaringer etter 10 år med slankeoperasjoner

I høst er det 10 år siden vi begynte å operere pasienter for sykelig overvekt på Aleris sykehus i Oslo. Siden 2005 har vi slankeoperert over 5500 pasienter og ervervet oss mye erfaring med denne pasientgruppen. Det har vært og er... Les mer...

Riktig og bedre behandling av fedme

Får personer med metabolsk syndrom god og riktig behandling, og har den effekt? Med fem ganger så store data som det som er publisert internasjonalt så langt, håper Dr. Med. Hjörtur Gislason som er fedmekirurg ved Aleris i Oslo og... Les mer...