Regn ut din Kroppsmasseindeks (BMI)

– og finn ut om slankeoperasjon er noe for deg

KMI eller BMI er en forkortelse for det engelske begrepet “Body Mass Index” og kroppsmasseindeks på norsk. KMI (BMI) er en formel som viser forholdene mellom vekt og høyde. KMI (BMI) er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om et menneske er undervektige, normalvektige, overvektige, eller sykelig overvektig.

BMI (KMI) er et uttrykk for vekt sammenstilt med høyde, og regnes ut med en BMI-formel/ KMI-formel. BMI-formelen består av vekten i kg med kvadratet av høyden.

BMI-formel / KMI-formel: BMI/KMI = Vekt(kg) / Høyde (m) x høyde (m)

Hvordan regne ut Kroppsmasseindeks (BMI)?

For å regne ut din KMI (BMI) trenger du:
– KMI eller BMI-formel
– Din høyde
– Din vekt (kg)

BMI-formelen regner ut et tall som viser balansen mellom høyde og vekt i kroppen din.

Prøv vår BMI-kalkulator under for å begynne utregningen

Din lengde(cm):
Din vekt(kg):

På bakgrunn av ditt resultat vil vi komme med en anbefaling om slankeoperasjon kan være noe for deg. Har du spørsmål til overvektskirurgi tar du bare kontakt ved å fylle ut skjemaet på siden.

KMI (BMI) er et av flere verktøy som kan brukes i vurderingen av hvem som kan kvalifiserers til slankeoperasjon. I tillegg til KMI (BMI) er blant annet livvidde og overvektsrelatert sykdommer som diabetes 2, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier viktige faktorer som spiller inn i forhold til anbefalinger rundt slankeoperasjon.

Les mer om hva KMI (BMI) og livvidde forteller oss på vår blogg.

Har du andre spørsmål om slankeoperasjonen kan du ta kontakt med oss på Overvektsklinikken.

BMI Utregning

BMI-skalaen skiller mellom undervekt (BMI <18,5), normalvekt (BMI 18,5-24,9), overvekt BMI 25-29,9) og fedme (BMI>30, inndeles i grad 1,2 og 3). Det er vist at høy KMI (BMI) samsvarer med høy fettprosent hos de fleste enkeltpersoner, og KMI (BMI) er vist å være et godt mål på grupper av personer. Noen mennesker kan ha en høy KMI (BMI) uten at de har høy fettprosent. Dette gjelder særlig idrettsutøvere i styrkeidretter, som kan ha en stor fettfri masse som gir høy vekt, men samtidig normal fettprosent. De fleste mosjonister vil ikke falle inn under denne kategorien, og for de aller fleste, enten man trener mye eller lite, vil en KMI (BMI) over 30 indikere økt sykdomsrisiko.

BMI Tabell

BMI tabell

BMI forteller ingenting om hvor på kroppen fettet er plassert. Det er helsemessig mindre gunstig med mye fett rundt magen, mens fettet på hofter og lår ikke er like farlig. Det å måle livvidde gir derfor viktig helseinformasjon i tillegg til KMI (BMI). En livvidde på over 80 cm for kvinner og 94 cm for menn gir økt risiko for overvektsrelatert sykdom, mens livvidde over henholdsvis 88 cm og 102 cm gir betydelig økt risiko.

BMI-formel til utregning etter slankeoperasjon

Etter slankeoperasjon bruker vi BMI 25 (normalvekt) til å beregne vekttapet. På denne måten kan vi sammenligne en som veide 200 kg før operasjon med en som veide 95 kg. Vi regner ut hvilken vekt du ville ligget på dersom du var normalvektig (BMI 25). Deretter regner vi ut prosentvis vekttap av kiloene over BMI 25. Mange har en sunn kropp selv om de ikke kommer helt ned i normalvekt, og det er derfor ingen målsetning for alle å gå ned 100 % av sin overvekt. Vi måler livvidde på kontrollene etter slankeoperasjon for å beregne hvordan fettet er plassert. Dersom livvidden er innenfor anbefalte verdier og du er aktiv og har et sunt kosthold, vil en BMI mellom 25 og 29,9 også være forenlig med god helse.