Regn ut din BMI med BMI-kalkulator

– og finn ut om slankeoperasjon er noe for deg

En BMI-kalkulator er et verktøy som raskt gir svar på hvor høy BMI du har. Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindeks (KMI) som det heter på norsk, er en formel som viser forholdene mellom vekt og høyde.

BMI-kalkulator: Regn ut din BMI

Din lengde(cm):
Din vekt(kg):

BMI er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om et menneske er undervektige, normalvektige, overvektige, eller sykelig overvektig. Vår BMI-kalkulator kan gi deg indikasjoner på om du er undervektig, normalvektig eller overvektig.

På bakgrunn av ditt resultat vil vi komme med en anbefaling om slankeoperasjon kan være noe for deg. Har du spørsmål om overvektskirurgi kan du enkelt ta kontakt ved å fylle ut skjemaet på siden.

KMI er et av flere verktøy som kan brukes i vurderingen av hvem som kan kvalifiserers til slankeoperasjon. I tillegg til KMI er blant annet livvidde og overvektsrelatert sykdommer som diabetes 2, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier viktige faktorer som spiller inn i forhold til anbefalinger rundt slankeoperasjon.

Les mer om hva KMI og livvidde forteller oss på vår blogg.

Har du andre spørsmål om slankeoperasjonen kan du ta kontakt med oss på Overvektsklinikken. Aleris Overvektsklinikk har siden høsten 2005 til 2017 gjennomført ca. 7000 slankeoperasjoner. Vi har dermed utført flest slankeoperasjoner i Norge og har det største og beste tverrfaglige teamet.  Les mer om våre erfaringer her. Du kan også lese om noen av våre pasienters erfaringer med slankeoperasjon her.

BMI Utregning

KMI er et uttrykk for vekt sammenstilt med høyde, og regnes ut med en KMI-formel. KMI-formelen består av vekten i kg med kvadratet av høyden.

KMI-formel: KMI = Vekt(kg) / Høyde (m) x høyde (m)

Hvordan regne ut Kroppsmasseindeks?

For å regne ut din KMI trenger du:
– KMI-formel
– Din høyde
– Din vekt (kg)

Formelen regner ut et tall som viser balansen mellom høyde og vekt i kroppen din.

BMI-skala

BMI-skalaen er delt opp i en skala på syv kategorier.

Den første kategorien i BMI-skalaen er «Undervekt» og innebærer at man har en BMI under 18,5. Den andre kategorien i skalaen er «Normalvekt». Det vil si at man har en BMI mellom 18,5-24,9. Videre, er den tredje kategorien i skalaen «Overvekt». Da har man en BMI mellom 25-29,9. Den fjerde kategorien i skalaen er «Fedme». Denne kategorien inndeles videre i grad 1, 2 og 3, og mennesker i denne kategorien har en BMI over 30.

Det er vist at høy KMI samsvarer med høy fettprosent hos de fleste enkeltpersoner, og KMI er vist å være et godt mål på grupper av personer. Noen mennesker kan ha en høy KMI uten at de har høy fettprosent. Dette gjelder særlig idrettsutøvere i styrkeidretter, som kan ha en stor fettfri masse som gir høy vekt, men samtidig normal fettprosent. De fleste mosjonister vil ikke falle inn under denne kategorien, og for de aller fleste, enten man trener mye eller lite, vil en KMI over 30 indikere økt sykdomsrisiko.

BMI Tabell

BMI-kalkulator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMI forteller ingenting om hvor på kroppen fettet er plassert. Det er helsemessig mindre gunstig med mye fett rundt magen, mens fettet på hofter og lår ikke er like farlig. Det å måle livvidde gir derfor viktig helseinformasjon i tillegg til KMI. En livvidde på over 80 cm for kvinner og 94 cm for menn gir økt risiko for overvektsrelatert sykdom, mens livvidde over henholdsvis 88 cm og 102 cm gir betydelig økt risiko.

KMI etter slankeoperasjon

Etter slankeoperasjon bruker vi KMI 25 (normalvekt) til å beregne vekttapet. På denne måten kan vi sammenligne en som veide 200 kg før operasjon med en som veide 95 kg.

Vi regner ut hvilken vekt du ville ligget på dersom du var normalvektig (KMI 25). Deretter regner vi ut prosentvis vekttap av kiloene over KMI 25. Mange har en sunn kropp selv om de ikke kommer helt ned i normalvekt, og det er derfor ingen målsetning for alle å gå ned 100 % av sin overvekt.

Vi måler livvidde på kontrollene etter slankeoperasjon for å beregne hvordan fettet er plassert. Dersom livvidden er innenfor anbefalte verdier og du er aktiv og har et sunt kosthold, vil en KMI mellom 25 og 29,9 også være forenlig med god helse.

Les mer om overvekt her.