Kan man bli gravid etter slankeoperasjon?

Redusert fruktbarhet er vanlig hos kvinner med fedme. Risikoen for komplikasjoner under svangerskap og fødsel er økt hos overvektige. Når man går ned i vekt er det vanlig at fruktbarheten
øker raskt. Prevensjon er derfor viktig for å unngå svangerskap i vektnedgangsfasen selv om du kan ha hatt nedsatt fertilitet før operasjon. Enkelte undersøkelser antyder redusert opptak av p-piller hos enkelte etter gastric bypass, annen prevensjon kan derfor vurderes. Eksempler er hormonspiral, p-plaster, p-ring eller p-stav. Vi anbefaler å vente med å bli gravid til det har gått minst ett år etter operasjonen, eller til man har vært vektstabil i minst 6 måneder.

Marte ble gravid etter slankeoperasjon, etter å ha gått ned mer enn 80 kg.

Svangerskap etter fedmekirurgi regnes for å ha mindre total risiko enn svangerskap ved overvekt. Grunnet et stort vekttap rett etter operasjon og risiko for underernæring, anbefaler vi at det går to år fra operasjon til man blir gravid. Det er ønskelig at man er stabil i vekt før man blir gravid.

Det er svært viktig at man er nøye med å ta sine vitamin- og mineraltilskudd som anbefalt. Det anbefales tett svangerskapsoppfølging med jevnlige blodprøver og ekstra ultralyd i siste trimester. Svangerskap etter gastric bypass medfører en noe økt risiko for intern herniering pga. økt trykk i bukhulen. Gravide som opplever magesmerter oppfordres til å ta kontakt med oss.

PCOS

Mange kvinner som sliter med fedme lider av en hormonforstyrrelse som heter Polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som blant annet kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Vår forskning viser at de fleste kvinner i befruktningsdyktig alder som gjennomgår fedmekirurgi opplever bedring av symptomene på PCOS og får økt fruktbarhet.

PCOS er en tilstand hvor det oppstår flere væskefylte hulrom i eggstokkene, noe som forstyrrer eggstokkenes funksjon og leder til hormonforstyrrelser. Symptomer på tilstanden er unormal hårvekst på kroppen og i ansiktet, kviser, bortfall av eller uregelmessig menstruasjon, overvekt og barnløshet. Arvelige komponenter ser ut til å ha betydning for utviklingen av tilstanden. Hvis moren eller søsteren din har det, er det større sannsynlighet for at du også får diagnosen.

Ca. 5% av kvinner i befruktningsdyktig alder rammes av PCOS. Man antar at omtrent 75 % av disse er overvektige. Overvekt forverrer ofte sykdomsbildet ved PCOS. Mange sliter med å bli gravide, og overvektige kvinner med PCOS har forhøyet risiko for utvikling av ulike følgesykdommer, slik som diabetes og hjerte-kar-sykdommer.

Å redusere vekten vil derfor kunne gi helsegevinst for overvektige kvinner med PCOS.