Aleris har svært erfarne kirurger og tverrfaglig oppfølgingsteam.

Erfarne kirurger og et grundig oppfølgingsprogram er viktig for et godt og varig resultat. Det får du hos Aleris Overvektsklinikk. Vårt tverrfaglige team sørger for å gi deg en trygg vei til gode resultater. Hos oss får du tverrfaglig oppfølging i inntil 5 år etter operasjon.

Vårt tverrfaglige fagteam består av gastrokirurger, psykolog, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere og fysioterapeuter. Du kan lese mer om kirurgene og det øvrige tverrfaglige oppfølgingsteamet under.

Aleris tilbyr et tett oppfølgingsprogram både rett etter operasjonen. Les mer om vårt oppfølgingsprogram her.

Våre kirurger ved Aleris Overvektsklinikk

Dr. med. Hjörtur Gislason – fagansvarlig kirurg

Overvektskirurg Hjørtur Gislason

Hjörtur Gislason er spesialist i kirurgi fra 1991 og i gastrokirurgi fra 1996. Han har sin doktorgrad fra Universitetet i Bergen 1995. Han er i dag ledende overvektskirurg og medisinsk ansvarlig for alle slankeoperasjonene i Aleris i Skandinavia.

Gjennom sitt arbeid som kirurg på Haukeland sykehus i Bergen 1988 til 1999 og på Landspitalinn på Island 1999 til 2005 har Gislason vært aktivt med på å bygge opp kikkehullskirurgiteknikken. Han har drevet med overvektskirurgi siden 1993 og var blant de aller første i Europa som startet med å benytte kikkehullsteknikk på slankeoperasjoner (fra år 2000).

Gislason etablerte overvektskirurgien hos Aleris i Oslo høsten 2005, hvor man har nå har utført over 5500 slankeoperasjoner. Gislason regnes som en av Europas ledende gastrokirurger ved at han aktivt har utviklet metoden gastric bypass og har hittil utført over 6000 slike inngrep. I tillegg har han bred erfaring fra andre typer slankeoperasjoner. Gislason holder jevnlig kurs for det medisinske miljøet innen fedmekirurgi, både internasjonalt og nasjonalt og har en rekke publikasjoner i internasjonale tidsskrifter.

”Å vise respekt og gi god behandling gjennom hele pasientforløpet er grunnleggende og svært viktig i mitt møte med pasientene.”


Dr. Bent Johnny Nergård

bent_johnny_nergaard_minicv_wpBent Johnny Nergård har utført rundt 4500 gastric bypassoperasjoner, og har bred erfaring med andre typer fedmeinngrep.

Nergård har arbeidet med kikkehullskirurgi siden 1993 og har vært en viktig bidragsyter til å innføre denne teknikken i brokk- , tykktarm- og nyrekirurgi.

I perioden fra 1997 til 2009 hadde Nergård ansvaret for laparoskopisk kirurgi ved Tønsberg sykehus. Fra 2008 har han operert hos Aleris Overvektsklinikk.

 

 

Dr. med. Ebrahim Aghajani

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEbrahim Aghajani har utført over 3500 fedmeoperasjoner, og har arbeidet med kikkehullskirurgi siden 1993. Han har vært spesialist i generell kirurgi siden 2001, og i gastrokirurgi siden 2002. Han tok doktorgraden i 2005. Han har også mange års erfaring med kikkehullskirurgi innen brokk, galle, mage og tarm.

Aghajani har jobbet med fedmekirurgi ved Tønsberg sykehus siden 2006, og ble en del av kirurgteamet ved Aleris sykehus i 2009.

 

 

Dr. Carl Fredrik Schou

Carl Fredrik Schou mini cv wpCarl Fredrik Schou ble spesialist i generell kirurgi 1993 og grenspesialist i kirurgisk gastroenterologi i 1997.

Han har i dag utført over 1800 fedmekirurgisk inngrep, og utfører årlig ca. 350 slike inngrep. Resultater fra overvektskirurgien ved Aker Sykehus har vært publisert i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.

I 1993-95 var Carl Fredrik Schou seksjonsoverlege ved Sentralsjukehuset i Hedmark, i tidsrommet 1995-97 overlege ved Gastrokirurgisk avd. Ullevål Sykehus og fra 1997 seksjonsoverlege for laparoskopi og miniinvasive teknikker ved Aker universitetsykehus.

Carl Fredrik Schou er en av pionerene innen utvikling av laparoskopisk kirurgi i Norge, og er fortsatt en av de ledende kirurger innen fagfeltet laparoskopisk gastrokirurgi.

Siden 1997 har han hatt ansvar for undervisning og utvikling av nye laparoskopiske metoder ved Aker universitetssykehus. Spesielt innen operativ behandling av mage og tarmkreft.

Siden 2004 har Schou vært en del av et kirurgteam med ansvar for kirurgisk behandling av sykelig overvekt i Helseregion Sør-Øst.

Carl Fredrik Schou brukes regelmessig som kursleder og gjesteoperatør både nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet laparoskopisk fedmekirurgi og mage-tarm-kirurgi.

Dr Schou har arbeidet ved Teres Colosseum fra 2013 og arbeider nå på Aleris Frogner.

Ingrid Oldertrøen

Leder Overvektsklinikken.
Ingrid har 5 års utdanning innen ernæring fra Universitetet i Oslo og er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Hun har siden 2010 jobbet ved Overvektsklinikken. Hennes masteroppgave handlet om fedmekirurgi, og så spesielt på viktigheten av oppfølging etter slankeoperasjon og endringer i diabetesmarkører.

Hilde Gudem

Klinisk ernæringsfysiolog.
Hilde har 5 års utdanning innen ernæring fra Universitetet i Oslo og er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Hun har siden januar 2010 arbeidet ved Aleris Overvektsklinikk. Før dette jobbet hun på Evjeklinikken med konservativ overvektsbehandling. Hilde vil i 2015 bruke 20 % av sin tid på å forske på pasienter som får innlagt PEG som del av ernæringsregimet. Pasientene vil treffe Hilde blant annet på sengeposten etter operasjon, mestringskurs og på individuelle kontroller.

Kristiane Hjelkrem

Klinisk ernæringsfysiolog. 
Kristiane har 5 års utdanning innen ernæring fra Universitetet i Oslo og er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Hun har tidligere jobbet med konservativ overvektsbehandling ved Oslo Universitetssykehus, ved avdeling for preventiv kardiologi. Siden 2007 har hun jobbet med oppfølging av pasienter på Aleris Overvektsklinikk. Kristiane tar seg særlig av de som sliter med hypoglykemi (lavt blodsukker) og i forbindelse med svangerskap etter operasjon. Dere vil treffe Kristiane både før og etter operasjon, individuelt og på kurs sammen med andre pasienter.

Jela Aleksic

Koordinator og Sykepleier.
Jela har over 25 års erfaring som sykepleier og arbeidet tidligere på sengeposten med overvektskirurgipasientene Hun har mye kunnskap om hvordan pasientene reagerer fysisk og psykisk etter slankeoperasjonen. Jela har individuelle konsultasjoner med pasientene, både før og etter operasjon, og deltar på mestringskursene. De fleste får sitt første møte med Jela når de kommer på poliklinikken for vurdering og avtaler tid for operasjon.

Agnete Thorne

Koordinator og Fysioterapeut. 
Agnete har lang erfaring med å tilrettelegge fysisk aktivitet til personer som har overvekt. Hun har jobbet med overvekt siden 2008, og som en del av overvektsklinikken siden 2010. Hun er sterkt involvert og engasjert i våre mestringskurs og har pasientkonsultasjoner både før og etter operasjon. Som koordinator vil du treffe Agnete på din første vurdering på poliklinikken, og når du avtaler tid for operasjon. Sammen med Julie har Agnete aktivitetsgrupper med våre pasienter, og tilrettelegger for trening tilpasset den enkelte.

Julie Conradi

Kartlegger nye pasienter

Julie har en bachelor i ernæring fra Atlantis Medisinske Høyskole, og er i siste semester av sitt masterstudie i samfunnsernæring ved Høyskolen i Akershus. Julie har arbeidet ved Aleris Overvektsklinikk siden 2012 og inngår i vårt fagteam. Julie kartlegger nye pasienter før operasjon, og har mye ansvar på mestringskursene.

Katinka Stray Frazier

Klinisk ernæringsfysiolog

Katinka har en 5 årig utdannelse fra Universitetet i Oslo, og er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Hun har siden januar 2014 arbeidet ved Overvektsklinikken og som del av forskningsprosjektene til fagansvarlig kirurg, Dr. med. Hjörtur Gislason. Før dette arbeidet hun på mestringskursene våre og på sengeposten, og har lang erfaring som foreleser fra Atlantis Medisinske høyskole. Katinka tar seg særlig av oppfølgingen av pasientene, også de som er operert for 10 år siden.

Venche Gjerde Andersen

Helsesekretær. 
Venche er utdannet hjelpepleier og helsesekretær. Hun har jobbet 38 år i helsesektoren, og siden 2010 ved overvektsklinikken.  Hun sitter i resepsjonen og trives med å ta imot pasienten ved disken og på telefonen.

Christine Nygaard

Christine har vært ansatt som sekretær siden 2015 på Aleris Overvektsklinikk. Hennes oppgaver er telefonbetjening, fakturering og sørger for at pasientene får brev og invitasjon til operasjoner og mestringskurs.

Therese Kristiansen

Helsesekretær og master i psykologi

Therese har siden 2013 vært ansatt ved Aleris Overvektsklinikk. I tillegg til å være utdannet helsesekretær har hun også en master i psykologi. Hun yter god service til alle som ringer inn på vår telefon, og sørger for at alle får den informasjonen de behøver.