Gastrisc banding er en prosedyre som begrenser mengden mat du kan spise ved å sette inn et bånd rundt magesekken. Dette bidrar til at man føler seg mett raskere og lengre enn vanlig.

Vi i Aleris har sluttet å utføre denne type overvektskirurgi på våre pasienter. Vi anbefaler heller gastric sleeve, gastric bypass, eller en sleeve-bypass.

Operasjonen gjøres med kikkehullskirurgi der det settes et justerbart bånd rundt øvre del av magesekken.

Dette gjør at man må spise mindre av gangen og blir fort mett. Slankeoperasjonen utføres som et dagkirurgisk inngrep (eventuelt innleggelse til neste dag).

Vi anser dette som en “forebyggende operasjon” for å stabilisere vekten og hindre ytterligere vektøkning. På lang sikt mister de fleste 60-70% av sin overvekt ( vekten over BMI 25). Enkelte blir helt normalvektige. Dette vil avhenge av hvor stor livsstilsendring som gjøres parallelt.

Slankeoperasjonen egner seg best for pasienter med BMI 30-40. Pasienter som har fedmerelaterte sykdommer og BMI 35-40 anbefaler vi ofte en gastric bypass eller gastric sleeve-operasjon.

Har du andre spørsmål om denne operasjonen eller andre kan du ta direkte kontakt med Overvektsklinikken ved å benytte deg av linken under.

Kontakt oss for mer informasjon om slankeoperasjonen