Gastric bypassoperasjon i kombinasjon med livsstilsendring gir varige resultater.

Over 90% av de som opereres ved Aleris går ned minst 80% av sin overvekt (vekten over BMI 25) etter 1-2 år. Det er godt dokumentert at dette vekttapet vedvarer. Vi har resultater opp til sju år etter fedmeoperasjon som bekrefter dette.

Ved en gastric bypassoperasjon blir en stor del av magesekken og en del av tynntarmen koblet vekk. Kirurgene lager en liten lomme (ca. 20-30 ml) av pasientens opprinnelige magesekk og kobler resten av tynntarmen på den “nye magesekken”. Dette gjør at pasientene får en tidlig og vedvarende metthetsfølelse. Etter slankeoperasjonen er magesekken svært liten, og man må spise små og hyppige måltider. Tarmen tar til seg mindre næring fra maten og toleransen for fett og sukker reduseres. Slankeoperasjonen medfører også forandring i nerve- og hormonsystemene som gjør at sultfølelsen og trangen til å spise for mye reduseres. Av pasienter med type 2 diabetes før operasjon, blir hele 80% helt kvitt symptomer. Mange kan slutte med blodtrykksmedisiner når vekten reduseres. Andre tilleggssykdommer som refluks, søvnapnè, hjerte- og karsykdom, muskel og skjelettsmerter, PCOS, migrene, astma, forhøyede lipider og inkontinens bedres hos de aller fleste. Flere studier viser at livskvaliteten øker etter en gastric bypassoperasjon.

Sikkerhet ved gastric bypassoperasjon hos Aleris Overvektsklinikk:

Gastric bypassoperasjon er i dag den mest brukte fedmeoperasjonen i verden med over 340 000 operasjoner per år. Ved Aleris har nesten 5000 pasienter gjennomført gastric bypassoperasjon siden vi startet opp med fedmeoperasjoner i 2005. Med utvikling av kikkhullskirurgi og med økt erfaring har gastric bypassoperasjon blitt et meget sikkert operativt inngrep. Forskning viser at de kirurgene som gjør flere hundre fedmeoperasjoner per år, slik som våre kirurger gjør, har bedre resultater enn de som gjør færre operasjoner. Ved Aleris har vi utviklet metoder som gir kort operasjonstid, kort narkosetid og hurtig mobilisering. Alt dette fører til mindre kirurgisk stressrespons som gir færre komplikasjoner. I tillegg blir liggetiden kortere og pasientene er raskere tilbake til normal aktivitet. Vi har en stor fagorganisasjon som gir tett oppfølging og åpen tilgang til sykehuset døgnet rundt for å ta vare på sikkerheten.

All kirurgi innebærer en komplikasjonsrisiko. Hos Aleris viser våre tall at vi har kortidskomplikasjonsrisiko (innen 30 dager) på 2,8 %. I sammenliknbar litteratur oppgis komplikasjonsrisikoen ved andre klinikker å være opp mot 7 %. De alvorligste komplikasjonene er lekkasje (0,75 %), blødning (0,21%) og tarmslyng (0,1%). De fleste kortidskomplikasjoner blir raskt oppdaget og behandlet.  Mortalitetsrisikoen hos Aleris er på 0,03 %.

På lang sikt er den vanligste komplikasjonen tarmslyng. Fra 2010 har våre kirurger utviklet en metode for å forebygge tarmslyng ved å lukke åpningene (slitser) der tarmen kan sette seg fast. Risikoen for tarmslyng hos Aleris ligger derfor nå under 1 %, mot tidligere forventet 11 %.

Andre bivirkningene som kan oppstå etter en gastric bypassoperasjon er ofte relatert til livsstil. Pasienten kan få ubehag dersom man spiser for mye mat, for fort eller dersom maten inneholder for mye sukker. Spiser man for mye fett kan man få fettdiare. Endring av livsstil er en viktig del av oppfølgingen du får på Aleris. Tilskudd av vitaminer og mineraler er nødvendig. Vi anbefaler at man tar tilskudd av vitamin B12, multivitamin, kalsium og vitamin D daglig. Noen kan også ha behov for jern, men dette tilpasses individuelt.

Gastric bypassoperasjon egner seg til pasienter med BMI over 40 og pasienter med BMI 35-40 som i tillegg har fedmerelaterte sykdommer. Ta kontakt for en uforpliktende prat i dag.

Oppfølging etter gastric bypassoperasjon ved Aleris Overvektsklinikk:

Slankeoperasjonen utføres på vårt sykehus i Oslo. De fleste pasientene er innlagt i ett døgn etter operasjonen, og er i arbeid igjen etter 1-6 uker. Pasientene får grundig opplæring i kost- og levevaner etter fedmeoperasjonen av vårt tverrfaglige team, og vil bli invitert til kurs etter 3 og 12 måneder. Etter operasjonen må man gå til jevnlige legekontroller med blodprøver; minimum to ganger årlig de første tre årene, deretter en gang årlig.

Har du andre spørsmål om slankeoperasjonen kan du ta direkte kontakt med Overvektsklinikken ved å benytte deg av linken under.

Kontakt oss for mer informasjon om slankeoperasjonen