Gastric sleeve virker fordi…

 • Den begrenser matinntaket. Magesekken forminskes slik at den kun har plass til små mengder mat av gangen. Inntak av for store mengder mat for fort vil medføre ubehag og i verste fall brekninger og oppkast
 • Når den forminskede magesekken fylles, skapes det trykk som gir metthetsfølelse
 • Gastric sleeve operasjonen gir en hormonell effekt noe som gjør at den sultfølelsen minsker

Hva er gastric sleeve?

Gastric sleeve er en av flere former for fedmeoperasjon. En gastric sleeve operasjon innebærer at man fjerner en del av magesekken og begrenser mengden mat som kan spises. Som andre metabolske operasjoner, fremmer det også vekttap ved å endre hormonelle signaler mellom mage, hjerne og lever.

Gastric sleeve kriterier

Det kan være aktuelt å gjøre gastric sleeve på pasienter med lavere BMI der man ønsker et mindre drastisk inngrep eller hos personer som har hatt tilstander eller utført inngrep i buken som gjør at en gastric bypass operasjon uegnet. Operasjonen er noe enklere å utføre enn gastric bypass. Ved BMI over 40 er metoden vanligvis ikke god nok. For denne pasientgruppen er ofte gastric bypassoperasjon en bedre metode for et varig resultat.

Gastric sleeve operasjon

Ved en gastric sleeveoperasjon fjernes 85 % av magesekken ved hjelp av kikkhullskirurgi slik at den resterende magesekken får form som et rør eller et erme – derav navnet ”sleeve”. Delen av magen som fjernes, tas ut av bukhulen. Den tynne erme-formede magen som er igjen stiftes sammen med avanserte kirurgiske instrumenter. 

En forminsket magesekk gjør at pasienten får en tidlig og relativt vedvarende metthetsfølelse. Gastric sleeve er en relativt ny metode, og på Aleris har vi operert pasienter med gastric sleeve siden 2010. Ved denne slankeoperasjonen kan man tape ca. 50-80 % av overvekten (Vekt over BMI 25) i løpet av 1 år.

Metoden er ikke reversibel, men regnes som mer skånsom enn gastric bypass. Det er fordi man ikke kobler om tarmene og pasienten vil derfor ha en normal tarmfunksjon for opptak av næringsstoffer. Derfor bruker de sleeveopererte mindre kosttilskudd og mange tar kun vitamin B12 og en multivitamin daglig. Etter en slankeoperasjon spiser de som er operert med gastric sleeve og gastric bypass etter de samme kostrådene, men de sleeveopererte er ikke like følsomme for fett og sukker.

De fleste pasienter får et godt resultat etter 1-2 år, men resultatene er noe mer usikre på lang sikt (over 5 år). Magevolumet vil på sikt kunne øke noe og det er sannsynlig at man kan gå noe opp i vekt igjen. Derfor er oppfølging og endret livsstil viktig for et varig resultat. Studier har vist at gastric sleeve operasjon bidrar til økt livskvalitet. Hos de fleste vil i tillegg problemer med fedmerelaterte følgesykdommer reduseres eller forsvinne 1-2 år etter operasjon.

Gastric sleeve pris

 • Gastric Sleeve pris med 1 års oppfølging: 98 000,-
 • Gastric Sleeve pris med 5 års oppfølging: 118 000,-

Gastric sleeve med 1 års oppfølging inkluderer

 • Konsultasjon med kirurg
 • Konsultasjon med anestesilege
 • Informasjonsmøte med kirurg, sykepleier og ernæringsfysiolog
 • Operasjon
 • Overnatting etter operasjon
 • Oppfølging av sykepleier og ernæringsfysiolog på telefon
 • Mestringskurs 3 mnd og 12 mnd etter operasjon
 • Kontroll og blodprøvegjennomgang minimum 2 ganger (gjøres gjerne i forbindelse med kursene), oftere ved behov
 • “Fri tilgang” hele året på kontakt på telefon og e-post eller ved oppmøte, oppfølging hos ernæringsfysiolog, sykepleier eller fysioterapeut samt konsultasjoner med kirurg

Gastric sleeve med 5 års oppfølging inkluderer

 • Konsultasjon med kirurg
 • Konsultasjon med anestesilege
 • Informasjonsmøte med kirurg, sykepleier og ernæringsfysiolog
 • Operasjon
 • Overnatting etter operasjon
 • Oppfølging av sykepleier og ernæringsfysiolog på telefon
 • Mestringskurs etter 3 mnd og 12 mnd samt 3 år post slankeoperasjon
 • Kontroll og blodprøvegjennomgang minimum 2 ganger i året de første 3 årene, deretter årlig, oftere ved behov. Kalles inn av oss
 • “Fri tilgang” i 5 år på  kontakt på telefon og e-post eller ved oppmøte, oppfølging hos ernæringsfysiolog, sykepleier eller fysioterapeut samt konsultasjoner med kirurg

Komplikasjoner etter gastric sleeve

Heldigvis er alvorlige komplikasjoner etter en operasjon relativt sjeldent og vanligvis ikke livstruende. Andre lettere komplikasjoner og bivirkninger kan forekomme etter en gastric sleeveoperajson. Potensielle komplikasjoner inkluderer:

 • Gallestein
 • Kvalme og fordøyelsesproblemer
 • Vitamin- og mineralmangel
 • Overflødig hud

De fleste opererte mister vekt raskt. Hele 70% av overflødig vekt kan forsvinne det første året. Etter stor vektnedgang kan man få hud som henger ned slik at hud gnisser mot hud, noe som kan gi sår, eksem eller soppdannelse. Overflødig hud er plagsomt og kan både være sjenerende og bidra til hygiene- og livsstilsproblemer. I alvorlige tilfeller er det nødvendig med plastikkirurgi for å fjerne overflødig hud.

Oppfølging etter gastric sleeve operasjon ved Aleris Overvektsklinikk

Slankeoperasjonen utføres på vårt sykehus i Oslo. De fleste pasientene er innlagt i ett døgn etter operasjonen, og er i arbeid igjen etter 1-6 uker. Pasientene får grundig opplæring i kost- og levevaner etter fedmeoperasjonen av vårt tverrfaglige team, og vil bli invitert til kurs og konsultasjoner etter 3 og 12 måneder. Etter operasjonen må man gå til jevnlige legekontroller med blodprøver; minimum to ganger årlig de første tre årene, deretter en gang årlig.

På bakgrunn av dette er det svært viktig a være motivert for en livsstilsendring samtidig som man gjennomgår operasjonen.

Sikkerhet ved gastric sleeve operasjon ved Aleris Overvektsklinikk

Alvorlige komplikasjoner opptrer sjelden i forbindelse med gastric sleeve operasjon som er gjort med kikkhullskirurgi av våre erfarne kirurger. Komplikasjoner kan likevel oppstå som ved alle andre kirurgiske inngrep. De fleste av disse komplikasjonene blir raskt oppdaget og kan behandles. Ved gastric sleeve operasjon viser statistikken at 1-4 % får korttidskomplikasjoner. De komplikasjonene som oftest oppstår de første dagene etter operasjonen er lekkasje fra magesekken (< 4 %) og blødninger (< 1 %).

Faren for komplikasjoner reduseres betydelig etter som tiden går, og en uke etter operasjonen anses faren å være svært liten. Det kan på sikt også oppstå magesår, vitamin- og mineralmangel hos sleeve-opererte, særlig dersom man ikke følger våre anbefalinger og forebyggende tiltak.

Har du andre spørsmål om denne slankeoperasjonen eller andre kan du ta direkte kontakt med Overvektsklinikken ved å benytte deg av linken under.

Kontakt oss for mer informasjon om slankeoperasjonen