Sleeve-bypass er en helt nyutviklet operasjonsmetode innen slankeoperasjon.

Sleeve-bypass kan vi nå tilby ved Aleris Overvektsklinikk i Oslo.

Sleeve-bypass er en helt ny form for bypass-operajson. Sleeve-bypass egner seg for personer med BMI over 40 eller BMI 35-40, som i tillegg har fedmerelaterte sykdommer.

Ved en sleeve-bypass opreasjon fjernes først 80% av magesekken slik at den resterende magesekken får form som er rør eller et erme, tilsvarende som ved en Gastric Sleeve-operasjon.

bypass operasjon - Sleeve bypass (SASI)

Delen av magen som fjernes tas ut av bukhulen. Deretter lager man en kobling mellom den smale magesekken og nedre tynntarm uten at tynntarmen deles. Dette gjør at maten, når den forlater magesekken vil kunne følge to ulike løp.

Maten kan gå via tarmskjøten rett over i nedre tynntarm, eller via nedre lukkemuskel i magesekken og følge tynntarmens normale løp. Studier har vist at ca 80% at maten går via tarmskjøten, mens ca 20% følger den normale veien.  Det at deler av maten følger den normale veien utgjør en forskjell fra en standard gastric bypass. Maten som passerer den normale veien sørger for en gunstig stimulering av tynntarmen.

Sleeve-bypass virker fordi:

 1. Fjerning av store deler av magesekken samt det faktum at 80% av maten går utenom øvre del av tynntarmen, fører til endret utskillelse av hormoner som påvirker reguleringen av kroppsvekt, sult og metthet. Selv om du går mye ned i vekt etter operasjon,  får du derfor mindre grad av sult og sug enn etter en vanlig slankekur.
 2. Det er liten plass og trangt i magesekken. Dette gir en tidlig, og relativt vedvarende metthetsfølelse. Porsjonene er små, og du blir nødt til å spise sakte og tygge maten svært godt. I løpet av noen måneder vil magesekkvolumet øke noe, men det blir aldri like stort som før. Hvis du spiser for mye, eller for fort, vil du få ubehag i magen.

Antatte fordeler ved metoden

 • Sikrer aktivering av tynntarmshormoner som gir god effekt på metthetsfølelse og gir samtidig en mer normal omsetning av sukker for pasienter som har diabetes før operasjon.
 • Opptak av vitaminer og mineraler også i tynntarmens første del siden noe mat passerer den normale veien.
 • Bedre balanse mellom hormoner som regulerer blodsukker reduserer risiko for dumping og lave blodsukker fordi hele tarmen aktiveres.
 • Betydelig og varig vektreduksjon.
 • Trykket i magesekken reduseres sammenlignet med en standard sleeve fordi magesekken har to avløp. Dette reduserer risiko for halsbrann, sure oppstøt og svelgeproblemer.
 • Mindre risiko for kirurgiske komplikasjoner inkludert lekkasje, tarmslyng, og kroniske magesmerter.
 • Alle deler av tarmen er tilgjengelig for endoskopi/gastroskopi.
 • Lett å endre til en sleeve eller bypass.

Ulemper:

 • Langtidsresultater mangler foreløpig
 • Mulighet for å utvikle magesår i tarmskjøt. Tilsvarende risiko som ved gastric bypass (ca 4%). Dette kan forebygges ved hjelp av medisiner.
 • Mulighet for gallereflux. Dette vil kunne medføre spiserørskatarr.